Dịch vụ

Chúng tôi hoạt động bền vững theo sự hài lòng của quý khách hàng. Các dịch vụ hiện đang sẵn sàng phục vụ bao gồm:

>_Cài đặt online/offline server game

>_ Mod ipa/apk

>_Viết ứng dụng, auto game

>_Thiết kế web, trang chủ, cấu hình máy chủ phòng chống ddos

>_ Sign app ( xác thực app để cài đặt trên iOS ) giá cả hợp lí